NO | EN
Rezatec

En ledende leverandør av Geospatial teknologi og AI-løsninger for dameiere, drikkevann- og vannkraftprodusenter

Muligheten til å dynamisk og fortløpende administrere drift og sikkerhet.

Ekstern løsning, i stor skala, kostnadseffektivt.

Rezatec ble etablert i 2012. Med en kombinasjon av å benytte satellittovervåking i nåtid og historiske data var visjonen å kunne tilby et helt nytt og unikt verktøy for å bedre kunne administrere drift og sikkerhet.

Med en enestående teknologi for landskapsintelligens samler Rezatec inn store mengder data fra satellitter og andre sensorløsninger både i luft og på bakke. I kombinasjon benyttes den nyeste og mest effektive teknologien tilgjengelig for å modellere, kartlegge, måle og overvåke. Resultatet av dette er et verktøy som kan gi verdifull og kritisk beslutningsstøtte til kunden.

Damovervåking

Med produktet Dam Monitoring gis dameiere, drikkevann- og vannkraftprodusenter muligheten til å dynamisk og fortløpende administrere drift og sikkerhet via en ekstern løsning, i stor skala, kostnadseffektivt.

Løsningen identifiserer uvanlige endringer i bevegelse og vegetasjon. Den identifiserer også indikasjoner på lekkasjer og skred, og endringer i bebyggelse og infrastruktur nedstrøms et damanlegg. Kombinasjonen av historisk analyse og kontinuerlige dataoppdateringer i nåtid fremhever risikoområder, slik at kunden kan benytte sine kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsressurser på rett sted til rett tid.

I tillegg samler, effektiviserer og analyserer løsningen alle data for damanlegget, slik at man bedre kan sikre overholdelse av lover og forskrifter og ikke minst holde sine anlegg trygge.

Damovervåking består av fire moduler, hver utviklet for å vurdere risiko og muliggjøre rapportering på tvers av nøkkelfeilmoduser.

Samsvar
Enkel regulatorisk rapportering sparer tid og krefter. Enkel opplasting og visualisering av kundedata, for eksempel piezometer og vannstandsdata, for å opprettholde en enkelt kilde til korrekt informasjon, med enkel tilgang i felt.

Bakkebevegelse og lekkasje
Rask og enkel forståelse av tilstanden til to av de fem feilmodusene for hver demning. Identifiser når og hvor oppmerksomhet og ressurser må fokuseres på tvers av en portefølje av demninger.

Nedstrøms fare
Proaktivt prioritere demninger med nye bygninger innenfor et flomfelt for videre inspeksjon, og for å oppdatere nød- og sikkerhetsplan for å raskt kunne redusere risikoen for offentlig sikkerhet.

Skredfare
Året rundt, månedlig innsikt for å kunne overvåke skredrisiko og værhendelser som kan være en utløser. Bidrar til å fokusere ressurser og forsikre god sikkerhet.

Uniongata 18
3732 SKIEN
NORWAY
Kontakt

post@vassfall.no
+47 90966420

Følg oss

LinkedIn
YouTube

NO | EN