NO | EN
Om oss

Vi utvikler og leverer utstyr og metoder for sikkerhet for vannkraft-produsenter og dameiere

Vi utvikler og leverer utstyr og metoder for sikkerhet for vannkraftprodusenter og dameiere. Utstyret vårt skal være av høy kvalitet, ha god brukervennlighet og lang levetid. Våre metoder skal sikre god HMS og samtidig sørge for at utstyret presterer optimalt under krevende forhold.

Utstyr for vassdragssikkerhet, både for tredjeperson og drift er et av våre prioriterte områder. Her har vi fokus på gode metoder for å analysere hvor det er hensiktsmessig å benytte slikt utsyr og ikke minst gode rutiner for montering av utstyret slik at prestasjonen er optimal over tid.

Et annet av våre prioriterte områder er overvåkning av damanlegg, vassdrag og magasin. Her vil satellitt, drone, ROV og andre typer sensorer hver for seg eller  i kombinasjon gi verdifull informasjon om endringer i selve dam-konstruksjonen og omkringliggende terreng og vegetasjon. Med analysert og tilpasset informasjon vil vannkraftprodusenter og dameiere bedre kunne bestemme når og hvor vedlikehold skal prioriteres, og med dette redusere både HMS-risiko og kostnader.

Vår visjon

Vår visjon er å være en foretrukket leverandør til Nord-Europeiske vannkraftsprodusenter og dameiere innen vårt markedsområde.

Hvem står bak

Vassfall ble etablert 1 juli 2022. 

Daglig leder og største aksjonær, Bent Kristian Hasle har over 20 års erfaring med løsninger for sikkerhet for vannkraftprodusenter og dameiere. Først med utstyr og metoder for å håndtere forurensende utslipp til ytre miljø, deretter med vassdragssikkerhet både opp- og nedstrøms damanlegg med løsninger for både driftssikkerhet og sikkerhet for tredjeperson.Våre agenturer

Uniongata 18
3732 SKIEN
NORWAY
Kontakt

post@vassfall.no
+47 90966420

Følg oss

LinkedIn
YouTube

NO | EN