NO | EN

Barrierer for ekstreme forhold

Skrevet av Bent Kr Hasle, oktober 2022

At utstyret på overflaten skal ha best mulig kvalitet for å møte disse forholdene er en selvfølge.

Aqua Guardian sine barrierer er designet og produsert for å tåle ekstreme forhold. Store sesongvariasjoner i temperatur, sterk vind, stor flom og ekstremvær med store mengder drivgods. Men også innfrysning i tykk is i kombinasjon med stor vannstandsregulering opp og ned. At utstyret på overflaten skal ha best mulig kvalitet for å møte disse forholdene er en selvfølge. Men samtidig stilles det også store krav til innfesting mot land, sjø- og elvebunn, og ikke minst til montørenes kompetanse. Summen av dette gir en installasjon som presterer optimalt år etter år med et minimum av vedlikehold.

Fotoene under er fra dam Kilen i Øvre Sirdal. Dette er en barriere på ca 240 meter forankret mot tolv moringsfester og fire landfester. Den ble montert høsten 2017, har møtt alle utfordringer som beskrevet over og er nå i ferd med å fryse inn i isen for den sjette vinteren på rad.

Barrieren ved dam Kilen i sommerhalvåret, på en vannstand rett under høyeste regulerte vannstand.
Barrieren ved dam Kilen i vinterhalvåret. Her på en vannstand nesten 30 meter lavere enn høyeste regulerte vannstand, og innefrosset i tykk is.Uniongata 18
3732 SKIEN
NORWAY
Kontakt

post@vassfall.no
+47 90966420

Følg oss

LinkedIn
YouTube

NO | EN