NO | EN

Trygg sone

Skrevet av Bent Kristian Hasle, oktober 2022

Vår ufravikelige anbefaling til utplassering av Aqua Guardian sine barrierer, liner og bøyer som skal varsle farlige vannstrømmer er at disse legges i trygg sone.

På samme måte som en person normalt vil føle seg trygg inntil et gjerde i front av et stup må vi anta at den samme personen vil føle seg trygg inntil en barriere, line eller bøye som markerer et område med farlige vannstrømmer.

Allikevel, å definere en trygg sone er vanskelig. Den viktigste ressursen her er «kjentmannen» som har observert og har kunnskap om området over lang tid. Det skal tas hensyn til sesongvariasjoner i vannstrømmer og værforhold, og ikke minst at vi i årene fremover forventer en mer ekstrem værtype. Det skal også tas hensyn til tredjepersons historiske ferdsel og forventede endringer av denne. For eksempel kan vi forvente endringer i områder med stor utbygging av fritidsboliger, eller dersom turistforeninger gjør endringer i rute- og løypenett.

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmenhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene, jfr. Damsikkerhetsforskriften § 7-6. Ved gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen for det aktuelle området kan vurderingen av trygg sone med fordel tas med.

Foto: Pernille Mazarino - Bonhusvatnet 2022
Uniongata 18
3732 SKIEN
NORWAY
Kontakt

post@vassfall.no
+47 90966420

Følg oss

LinkedIn
YouTube

NO | EN